Forskrift
2013-02-01 nr. 136
Forskrift til: Vegtrafikkloven
Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg

1. Tillatt aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg, tabell 1

a)
Aksellasttabell
Største tillatte aksellast og last fra akselkombinasjoner på veger i de forskjellige bruksklasser (Bk) er angitt i etterfølgende tabell 1.

Tabell 1

Tonn
Aksel/akselkombinasjon
Akselavstand i m
Bk10
BkT8
Bk8
Bk6
Aksellast (frirullende hjul)   10 8 8 6
Aksellast drivaksel   11,51 8 8 6
  1,301,79 (boggi) 181 2 14 12 9
Last fra to aksler 1,201,29 (boggi) 16 12 12 9
  0,801,19 15 11,5 11,5 8,5
  Under 0,80 10 8 8 6
Trippelboggi 1,301,803 24 19 16 12
  1,001,294 22 18 16 12
  Under 1,004 16 12 12 9
1.
11,5 t bare på en drivaksel
2.
19 t på motorvogn når drivakselen har tvillingmonterte hjul og luftfjæring eller tilsvarende fjæring iht. direktiv 96/53/EF, eller når hver drivaksel har tvillingmonterte hjul og ingen av akslene overskrider 9,5 t
3.
Begge avstander
4.
En eller begge avstander
b)
Fordeling av lasten i boggi eller trippelboggi
I akselkombinasjoner med to eller tre aksler må ikke vekten fra noen aksel overskride den aksellast som er tillatt etter tabellen under a).
c)
Buss med luftfjæring eller tilsvarende fjæring, jf. fotnote 2 til aksellasttabellen under a)
Aksellasten for slik buss kan økes med 1 tonn på veger i Bk8 og høyere, dog ikke ut over 11,5 tonn på drivaksel. Boggilasten kan økes med 2 tonn, dog ikke ut over 14 tonn i Bk8 og BkT8 og 19 tonn i Bk10.
Innhold
1. Tillatt aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg, tabell 1
2. Tillatt totalvekt for enkeltkjøretøy på offentlig veg, tabell 2
3. Tillatt aktuell totalvekt for vogntog på offentlig veg
4. Tillatt kjøretøy- og vogntoglengde for offentlig veg
5. Tillatt kjøretøybredde for offentlig veg
6. Vegliste riksveger
7. Tømmertransport
8. Vegliste for tømmertransport - riksveger
9. Særlige bestemmelser for modulvogntog med lengde inntil 25,25 meter og totalvekt inntil 60 tonn
10. Vegliste riksveger for modulvogntog med lengde inntil 25,25 meter og totalvekt inntil 60 tonn
11. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser
  
Ord for dagen
4016
Det er aldri for sent å bli god.
Nini Roll Anker
  
Forskrifter til Vegtrafikkloven
Alfabetisk
Kronologisk