Utlendingsloven

Tilføyelser
Lover §§
9. januar 2009 nr. 1 (i kraft 1. januar 2010 iflg. res. 30. oktober 2009 nr. 1324) 126, 127
19. juni 2009 nr. 41 (i kraft 1. januar 2010 iflg. res. 30. oktober 2009 nr. 1324) 27a
17. desember 2010 nr. 88 (i kraft 24. desember 2010 iflg. res. 17. desember 2010 nr. 1612) 106a
20. april 2012 nr. 17 (I kraft 20. mai 2012 iflg. res 4. mai 2012 nr. 401) 64a, 100a, 100b
22. juni 2012 nr. 5 (I kraft 23. juni 2012 iflg. res 22. juni 2012 nr. 577) 84a

Endringer
Lover §§
9. januar 2009 nr. 1 (i kraft 1. januar 2010 iflg. res. 30. oktober 2009 nr. 1324) Kap 3
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
19. juni 2009 nr. 38 (i kraft 1. januar 2010 iflg. res. 30. oktober 2009 nr. 1324) 92, 94
19. juni 2009 nr. 38 (i kraft 12. mars 2010 iflg. res. 12. mars 2010 nr. 363) 102f
19. juni 2009 nr. 38 (i kraft 11. oktober 2011 iflg. res. 7. oktober 2011 nr. 998) 102, 102a, 102b, 102c, 102d, 102e
19. juni 2009 nr. 41 (i kraft 1. januar 2010 iflg. res. 30. oktober 2009 nr. 1324) 5, 23, 24, 35, 38, 44, 60, 62, 65, 66, 79
18. desember 2009 nr. 132 (i kraft 8. januar 2010 iflg. res. 8. januar 2010 nr. 3) Kap 13
15, 73, 81, 82, 84, 90,92, 108, 120, 121, 122, 124
15. januar 2010 nr. 3 (i kraft 15. januar 2010 iflg. res. 15. januar 2010 nr. 32) 104, 105
15. januar 2010 nr. 3 (i kraft 15. januar 2010 iflg. res. 15. januar 2010 nr. 32) 104, 105
17. desember 2010 nr. 87 (i kraft 17. desember 2010 iflg. res. 17. desember 2010 nr. 1608) 92
17. desember 2010 nr. 88 (i kraft 24. desember 2010 iflg. res. 17. desember 2010 nr. 1612) 66, 71, 90, 92, 103, 104, 105, 106
24. juni 2011 nr. 30 (I kraft 1. januar 2012 iflg. res 16. desember 2011 nr. 1252) 84
6. januar 2012 nr. 2 (I kraft 1. mars 2012 iflg. res 6. januar 2012 nr. 4) 76, 90, 103, 104, 105, 106, 106a
20. januar 2012 nr. 5 (I kraft 1. februar 2012 iflg. res 20. januar 2012 nr. 37) 40a, 42, 64, 67, 73, 81, 108, 121, 122
20. januar 2012 nr. 5 (I kraft 1. september 2012 iflg. res 22. juni 2012 nr. 584) 30
13. april 2012 nr. 15 (I kraft 1. mai 2012 iflg. res 13. april 2012 nr. 327) 77
20. april 2012 nr. 17 (I kraft 20. mai 2012 iflg. res 4. mai 2012 nr. 401) 89, 108, 109
22. juni 2012 nr. 50 (I kraft 1. juli 2012 iflg. res 22. juni 2012 nr. 583) 13, 102e, 105, 106
22. juni 2012 nr. 50 (I kraft 1. september 2012 iflg. res 22. juni 2012 nr. 583) 28
22. juni 2012 nr. 51 (I kraft 23. juni 2012 iflg. res 22. juni 2012 nr. 577) 84, 85, 86

Opphevelser
Lover §§
   
Innhold
Kapittel 1.
Alminnelige bestemmelser
Kapittel 2. Visum, kontroll med inn- og utreise og bortvisning mv.
Kapittel 3. Opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. for utlendinger som ikke er omfattet av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen
Kapittel 4. Beskyttelse
Kapittel 5. Adgang til opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket
Kapittel 6. Familieinnvandring
Kapittel 7. Allmenne regler om oppholdstillatelse mv.
Kapittel 8. Utvisning
Kapittel 9. Absolutt vern mot utsendelse (non refoulement)
Kapittel 10. Organisering av utlendingsmyndighetene
Kapittel 11. Saksbehandlingsregler
Kapittel 12. Behandling av fingeravtrykk mv., tvangsmidler og straff
Kapittel 13. Særlige regler for utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeids-område (EØS) og Konvensjon om opprettelse av Det europeiske Frihandelsforbund (EFTA-konvensjonen)
Kapittel 14.
Avsluttende bestemmelser
Nordisk passkontrolloverenskomst
Tilleggsprotokoll til passkontrolloverenskomst